Het Polygoon-journaal is een verzamelnaam voor twee Nederlandse journaalproducties, namelijk het Neerlands Nieuws en het Polygoon Wereldnieuws. Het Polygoon-journaal ontstond in 1921, in navolging van de buitenlandse journaals als die van Pathé in Frankrijk. De Polygoon-journaals waren producties van de firma Polygoon-Profilti, zij maakten opdrachtfilms speciaal voor de bioscoopgangers. In januari 1924 werden de eerste filmjournaal in de bioscopen vertoond, aanvankelijk tweewekelijks en vanaf de jaren 1930 wekelijks. 

In het archief is een uitvoerige verzameling Polygoon-journaals te vinden uit de jaren zeventig en tachtig; een opvallend aantal stamt uit 1980. Dit zijn meer dan veertig journaals. De journaals behandelen onderwerpen als het machinale theeplukken in Georgia (Verenigde Staten), de Paralympics, overstromingen in India tot aan onderwerpen als Fierljeppen in Friesland, zomerse paardenraces, een stoomfietsenshow en een lesje droogskiën. 

Het Polygoon-journaal behoort in Nederland tot het culturele erfgoed en ook als zodanig leent deze collectie zich uitstekend voor onderzoek. 

Deze collectie films is onderdeel geweest van de Stichting Vrienden van het Filmarchief van Nijmegen en is derhalve met de schenking van Tjitte de Vries en Ati Mul meegekomen.