De Universiteitsbibliotheek Groningen verwierf het filmarchief dankzij een schenking van de Stichting Vrienden van het Filmarchief van Nijmegen. De schenking omvatte een omvangrijke collectie filmmateriaal, een filmapparatencollectie en een papieren archief met (wetenschappelijke) literatuur en filmposters. Deze historische filmcollectie bleef echter nog een aantal jaren, tot het einde van 2010, op verschillende depots van de universiteit opgeslagen. 

Het grootste gedeelte van de collectie van het filmarchief is door de jaren heen opgebouwd door Tjitte de Vries en Ati Mul. Hun collectie groeide echter dusdanig dat zij deze zelf niet meer konden huisvesten. Zo besloten zij de collectie over te dragen aan anderen. 

Om uiteenlopende redenen kozen zij hierbij voor de Stichting Vrienden van het Filmarchief Nijmegen, verbonden aan de universitaire opleiding Film- en Opvoeringskunsten van de Radboud Universiteit. Eric de Kuyper en Emile Poppe, die de opleiding leidden, beschikten ook zelf al over een kleine verzameling films, die zij voor onderwijs en onderzoek gebruikten. Daarbij onderhielden zij ook goede contacten met onder meer het Nederlands Filmmuseum.

Onder de studenten en stafleden die in de Nijmeegse jaren met en in het archief hebben gewerkt—en het gestaag hebben uitgebreid—behoren ook Frank Kessler, Jacques Post, Heide de Mare, Bregtje Lameris, Sabine Lenk en anderen.