Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
kopie.jpg
Current section:
Section menu:

Filmtijdschriften en -posters

English | Nederlands

Filmtijdschriften ('Versus')


Er is een grote hoeveelheid aan filmtijdschriften, -kranten, flyers, leaflets en dergelijke aanwezig in het filmarchief. Van de reeksen aanwezig zijn er zowel nationale als internationale uitgaven, waaronder titels als 'Skoop,' 'Skrien,' 'Filmkritik,' 'Cahiers du Cinema,' 'Images et Son,' 'Screen,' en 'Sight & Sound.' De belangrijkste onder deze titels is toch echter wel het academische filmtijdschrift 'Versus.' Verder zijn er programma’s van filmclubs, filmhuizen en bioscopen, maar ook veel wekelijkse, twee-wekelijkse of maandelijkse uitgaven met informatie over de nieuwste films. Ook zijn er publicaties van 'Beeldcultuur en Opvoeding' en 'Documentatie Film en Jeugd' aanwezig.

De collectie filmtijdschriften is tot stand gekomen door verschillende schenkingen, waarbij Emile Poppe, Eric de Kuyper en Annie van den Oever een grote rol hebben gespeeld.


'Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten'

Het academische filmtijdschrift 'Versus' heeft de eerste ontwikkelingen van de filmkunde als academische discipline in Nederland en Vlaanderen vanaf de late jaren zeventig tot in de jaren negentig begeleid en mede bepaald. Het tijdschrift werd gemaakt door de eerste vakgroep Filmkunde in Nederland (Film- en Opvoeringskunsten, Katholieke universiteit Nijmegen). 'Versus' werd uitgegeven door de toenmalige Socialistische uitgeverij Nijmegen, de academische uitgeverij die vele voor de Geesteswetenschappen belangrijke studies toegankelijk maakte in de cruciale jaren van verandering van het universele curriculum.

'Versus' was internationaal ingebed in een hecht netwerk van tijdschriften ('Iris,' 'Screen') en universiteiten (École des Hautes Etudes, met Christian Metz; Paris III, Sorbonne Nouvelle, met Roger Odin; Screen en Birkbeck met Laura Mulvey). Dit netwerk kreeg concreet gestalte in docentuitwisselingen, lezingen, Entretiens, artikelen en symposia; een groot deel van dit materiaal is vertaald, ingeleid en gepubliceerd in Versus. Tussen de Groningse universiteit en de hier genoemde universiteiten, vakgroepen, besturen en personen bestaan tot op de dag van vandaag zeer goede banden. Hieruit is zowel de schenking van de Historische Filmcollectie aan de Universiteit van Groningen voortgekomen alsook het initiatief tot het maken van een nieuwe boekenreeks die sleutelteksten uit het archief opnieuw zal uitgeven. De uitgaven worden mogelijk gemaakt door de Stichting Gratama, die hiervoor een WETEX-subsidie toekende aan het filmarchief. 
To top