Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
3.3. Tijdschriften en posterarchief.jpg
Current section:
English | Nederlands

Filmtijdschriften en -posters


Het papieren archief bestaat feitelijk uit drie onderdelen. Er is een hele reeks (inter)nationale filmtijdschriften en –kranten, met in het bijzonder de volledige uitgave van het eerste en belangrijkste academische filmtijdschrift in Nederland, namelijk Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten. Naast het filmtijdschrift Versus beschikt het archief over andere Nederlandse, Duitse, Engelse en ook Franse filmkranten en –tijdschriften, waaronder Skoop, Skrien, Filmkritik, Cahiers du Cinema, Images et Son, Screen, en Sight & Sound. Daarbij heeft het archief een grootse filmpostercollectie. Tot slot zijn er enkele losse studies te vinden in het papieren archief. Hieronder valt een collectie filmcatalogi en filmgidsen, waaronder van Leonard Maltin uit de jaren negentig. Er zijn ook verschillende kleine stichtelijke werken die ingaan op de relatie tussen film en kerk en kleine oude schatten zoals Footnotes to the Film, onder redactie van Charles Davy uit 1938. De tijdspanne die de collectie dekt, loopt van 1950 tot 1990.

In het archief is er een leesruimte ingericht te midden van de literatuuropslag. Zo wordt er de mogelijkheid geboden om ter plekke literatuur in te kijken en te bestuderen. Deze gelegenheid is er niet alleen voor studenten maar ook docenten. Ook faciliteert het archief diepgaand onderzoek naar bepaalde onderdelen van de collectie. Zo is er al eerder onderzoek gedaan naar Versus, maar ook naar de postercollectie.

Voor een database van de aanwezige literatuur, posters uitgezonderd, zie het bestand hieronder. Het inventariseren van de postercollectie is momenteel nog in voortgang.

Schenkers aan het literatuurarchief zijn—voornamelijk—Emile Poppe, Eric de Kuyper, Frans Westra en Annie van den Oever.
Database literatuur
Filmtijdschriften ('Versus')
Posters
Studies


 
To top