Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
symposium 300x300.png
English | Nederlands

Symposium


14 en 15 februari jongstleden heeft het Filmarchief in samenwerking met het EYE Film Instituut Nederland een internationaal symposium georganiseerd, getiteld “The Film Archive as a Research Laboratory.” Het symposium werd georganiseerd en gepresenteerd door Giovanni Fossati, hoofd curator bij EYE, en Annie van den Oever, hoofd van het Filmarchief—voortreffelijke lezingen werden gehouden, waaronder een sensationele van Roger Odin over het fenomeen van de mobiele telefoon en hoe deze ons tot archivisten omdoopt wie moeten selecteren, verwijderen en catalogiseren. In aansluiting op de lezingen vond er geanimeerd debat en discussie plaats.

We willen graag gebruik maken van de kans nogmaals de sprekers te bedanken—Ian Christie, Eef Masson, Sabine Lenk and Frank Kessler, Roger Odin, Susan Aasman and Andreas Fickers, Heide Schlüpmann, en Jan Holmberg—voor hun fascinerende lezingen en bijdragen, alsmede Johan Stadtman, beheerder van het filmarchief, en de gasten. In het document hieronder vindt u biografieën en artikel-abstracten van de sprekers. 
To top