Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
3378205556_648a9d2ac0.jpg
English | Nederlands

Nieuws


***

‘De beginjaren van de film en de tijd van de avant-garde, 1896-1931’

Is film kunst of verstrooiing? Een nieuwe manier van tonen of een nieuwe manier van zien? Waarin schuilt de magische aantrekkingskracht van de close-up? En waarom gaan we naar de cinema? Als nieuw medium en jonge kunstvorm sprak film sterk tot de verbeelding van vele denkers, schrijvers en kunstenaars. De in deze bundel verzamelde teksten registreren met een intense nieuwsgierigheid de effecten van de opkomst van de film, tussen circa 1895 en 1930: de ervaringen van de eerste toeschouwers, de nieuwe esthetische vormen, de reacties van de avant-gardes en de invloed van film op de bestaande cultuur.

De nieuwe boekenserie 'Sleutelteksten in Film- en Mediatheorie' is een uniek project voor Nederland en Vlaanderen. De serie is het resultaat van een samenwerking tussen de universiteiten van Groningen, Utrecht, Amsterdam en Antwerpen, die daarin mede zijn gesteund door Eric de Kuyper en Emile Poppe, oud-hoofdredacteuren van Versus (het wetenschappelijke tijdschrift voor Film en Opvoeringskunsten), oud SUN-uitgever Henk Hoeks, het EYE Filminstituut te Amsterdam, en het Filmarchief Groningen, gesteund door het WETEX fonds van de Rijksuniversiteit Groningen.

De serie heeft tot doel om de invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van het denken over film en audiovisuele media voor het eerst in het Nederlands bijeen te brengen. Naast gereviseerde vertalingen van sleutelteksten die lang niet beschikbaar waren, onder andere van denkers en filmmakers als Menno ter Braak, Sergej Eisenstein, Maxim Gorki, Georges Méliès en Dziga Vertov, bevat dit eerste deel ook nieuwe vertalingen van internationale sleutelteksten die nooit eerder in het Nederlands verschenen, zoals van Béla Balázs, Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epstein, Siegfried Kracauer, F.T. Marinetti, Hugo Münsterberg, Paul Valéry en Virginia Woolf. Alle teksten zijn ingeleid en in hun historische context geplaatst om hun blijvend belang voor het denken over film en media te onderstrepen.

Deel 2 uit de serie, de Klassieke Filmtheorie (circa 1930-1980), wordt in april verwacht.

Redactie: Frank Kessler (Universiteit Utrecht), Annie van den Oever (Rijksuniversiteit Groningen), Patricia Pisters (Universiteit van Amsterdam) en Steven Willemsen (Rijksuniversiteit Groningen).
Uitgever: In De Walvis, Nijmegen. 2016.

Het boek (207 p.) is verkrijgbaar aan de genoemde universiteiten instituten voor 15,- euro.

Voor persexemplaren, contacteer filmarchief@rug.nl

***

Hands-On History in INFOVERSUM
Exploring New Methodologies for Media Research, Teaching, and Curating

How can we challenge the exclusively textual approaches to media history and opt for a more experimental and hands-on approach to cultural heritage? The University of Groningen’s Film Archive and the Network for Experimental Media Archaeology, focused on media heritage, are working on innovative methodologies for engaging with past media technologies by creating situations of re-use to experience and understand the complex relationship between the materiality of media devices and the performative qualities of such objects.

You are kindly invited to the presentation of their concept of a new digital platform used for the recording and sharing of data and experiments, and to discuss new, experimental, apparatus-oriented forms of media research, teaching, and curating. Central to the discussion will be the new platform, and its value for research, teaching and curation purposes.

Presentations by:
By Giovanna Fossati (Eye Film Institute The Netherlands / University of Amsterdam), Andreas Fickers (Luxembourg University), Annie van den Oever, Bernd Warnders, and André Rosendaal (University of Groningen), Andrea Haller (Deutsches Filminstitut / German Film Museum Frankfurt am Main), Ludwig Vogl Bienek (University of Trier), Nick Hall (Royal Holloway, University of London), Johan Oomen (Beeld en Geluid / Netherlands Institute for Sound and Vision NISV, Hilversum).

Chair: Tjeerd Willem Hobma, Managing Director of the Centre for Information Technology, RUG
INFOVERSUM

The event will take place in Infoversum’s 3D Dome and its director, astronomer Shawn Laatsch, will demonstrate the specific technologies and value of the 3D Dome for academic research and education as part of the program.

Time: September 10, 10.30 – 14:30 h
Entrance free for all.

The Network
The Network promotes new forms of collaboration between academic and cultural heritage institutions, aiming at de-auratizing historical "artefacts" and inviting historians and curators to become experimenters and museum / archives to function as laboratories. Representatives from the Cinémathèque de la ville de Luxembourg, the Science Museum in London, the National Media Museum in Bradford, and Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) are taking part in the discussion. You may subscribe to the Network by emailing your name and the name of your organisation to filmarchief@rug.nl.


* * * We betreuren het verlies van onze onovertroffen eerste beheerder van het filmarchief, ing. Johan Stadtman, die vanaf december 2010 tot aan zijn overlijden op 21 april 2014 het archief met ons team in de Oude Boteringestraat 23 heeft ondergebracht en ontsloten voor onderzoek en onderwijs. In het archief is zijn hand in alle sub-collecties zichtbaar. Wij eren zijn nalatenschap.

Wij danken de decaan en het bestuur van de Faculteit der Letteren voor haar hulp bij het aanstellen van Jaukje van Wonderen, als beheerder van het filmarchief tot 1 november 2014. Jaukje is een Masterstudent film en beleid binnen KCM, die stage heeft gelopen in het filmarchief en daarna als vrijwilliger intensief met Johan heeft samengewerkt.


* * * Recentelijk is deel 4 van The Key Debates verschenen. Deze wordt donderdag a.s. om 17 uur in EYE Film Institute the Netherlands in Amsterdam gepresenteerd door AUP-uitgever Jeroen Sondervan, als onderdeel van het internationale Symposium over Film- & Mediatechnologieën. Zie de cover van het boek hieronder voor meer informatie. * * *


* * * Symposium on Film & Media Technologies - The Film Archive as a Research Laboratory * * *

We are proud to present to you the second international Symposium on The Film Archive as a Research Laboratory on December 12 and 13, 2013. We kindly invite you to the lectures, paper presentations, round table discussions, debates and Q&A as well as a special screening of Jean-Luc Godard’s Histoire(s) du Cinéma.

EYE Film Institute Netherlands and the Groningen Film Archive will again host the event. The first day will take place in EYE in Amsterdam; the second day in the University of Groningen.

The fourth volume of the international books series The Key Debates, on Technē/Technology. Researching Cinema and Media Technologies –Their Development, Use, and Impact will be launched as part of the event.

The two-day symposium will be proceeded by a public peer reviewing workshop for PhD’s and Research Master students organized in close collaboration with the Research School for Media Studies RMes.

The event is organized and supported by EYE Film Institute the Netherlands, the Research Centre Arts in Society of the University of Groningen, The Groningen Research Institute for the Study of Culture ICOG, the Research School for Media Studies RMes, Birkbeck College London, Paris 1 Panthéon Sorbonne, Amsterdam University Press, and the Film Archive of the University of Groningen.

We hope to see you all on the 12th and 13th of December. For details of the program, including the book launch and peer reviewing workshop, please see the attachments.

On behalf of Giovanna Fossati, Chief Curator EYE, and Johan Stadtman, Trustee of the Groningen Film Archive,

Annie van den Oever


* * * Mini Symposium: Media Technologies (I) – Tweedaags Symposium 12/13 december * * *

Het Filmarchief, de afdeling Kunsten, Cultuur en Media, en het centrum voor Kunsten in de Maatschappij hebben 16 oktober jongstleden een mini symposium over Media Technologieën, de eerste van een reeks, gepresenteerd. Voor meer informatie, raadpleeg de flyer hieronder. Dit mini-symposium werd georganiseerd in anticipatie op het tweedaagse symposium op 12 en 13 december in EYE Amsterdam en de Universiteit van Groningen rond het verschijnen van het boek over Techne / Technology met sprekers die daaraan hebben bijgedragen. Voor de inhoudsopgave van het boek, zie het bestand hieronder. Meer nieuws hierover volgt nog.


* * * Project – Sleutelteksten uit de Film- en Mediakunde * * *

De Universiteit van Groningen prijst zich gelukkig met de in 2004 aan haar geschonken Historische Filmcollectie, afkomstig van de stichting Vrienden van het Nijmeegs Filmarchief. Hierin bevinden zich, behalve meer dan 2000 16- en 35-mm films en een kostbare collectie projectoren en camera’s, ook een interessant tijdschrift- en posterarchief, waaronder het archief van het wetenschappelijke tijdschrift voor Film en Opvoeringskunsten ‘Versus,’ het eerste tijdschrift voor de wetenschappelijke bestudering van film in Nederland. Op basis van dit archief worden in dit project een reeks boeken gemaakt die tot doel hebben het onderzoek naar de geschiedenis en de ontwikkeling van de filmkunde in Nederland te stimuleren door ontsluiting van dit deel van het archief. Tevens dienen deze boeken een onderwijsdoel door de sleutelteksten uit het vakgebied van de film-, televisie- en mediastudie te bundelen en aan te bieden in de Nederlandse vertaling.

Voor meer informatie over de herkomst van dit initiatief alsmede gegevens over de steungevers, redacteuren en uitvoerders—zie het bestand hieronder.


* * * Boek Symposium * * *

Ter ere van het internationale symposium “The Archive as a Research Laboratory” die 14 en 15 februari jongstleden gehouden werd in een samenwerking van Het Filmarchief met het EYE Film Instituut Nederland, zal er een boek gepubliceerd worden die dezelfde titel zal dragen. Dit boek maakt deel uit van de ‘Framing Film’ serie van Amsterdam University Press, en zal onder redactie staan van Giovanna Fossati en Annie van den Oever.

Naar opzet zullen verscheidene apparaten uit het Filmarchief (van filmprojectoren en camera’s tot smartphones en digitale projectoren) centraal staan in een serie van circa dertig artikelen die gepresenteerd worden in het boek—verzameld met als doel de mogelijkheden en het nut te ontdekken van bestudering van technologische apparaten voor onderzoek en educatie in het veld van film en media.

Verschillende delen van het boek zullen verschillende historische perioden beslaan en verschillende benaderingen hanteren. Circa dertig apparaten zullen gepresenteerd worden, van de cinematograaf tot de 4K digitale projector, van de Super8 camera tot de smartphone.

Het boek zal in het najaar van 2014 gepubliceerd worden en een feestelijke presentie in het EYE Film Instituut Nederland krijgen.
Sleutelteksten film- en mediatheorie Deel 2 - Klassieke en moderne filmtheorie
Sleutelteksten film- en mediatheorie Deel 1 - De beginjaren van de film en de tijd van de avant-garde
Exposing the Film Apparatus - The Film Archive as a Research Laboratory
Omslag boek Techne/Technology
Uitnodiging voor Symposium 12/13-12-2013
Programma Symposium 12/13-12-2013
Mini Symposium on Media Technologies (I) – An Afternoon on Heidegger
Sleutelteksten Film- en Mediakunde
Biografien en artikel-abstracten Symposium
Nieuwsarchief


 
Home RUG      Home Filmarchief   Nieuws
To top