Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
huidig.jpg
Current section:
English | Nederlands

Huidig gebruik van het Filmarchief


Vanwege het belang van het filmarchief voor het universitaire onderzoek en onderwijs—onder meer binnen het programma Filmwetenschappen van de opleiding Kunsten, Cultuur en Media (KCM)—is er een ruimte ingericht op de benedenverdieping van de Oude Boteringestraat 23 om de collectie te huisvesten en te beheren. In de periode 2010-2014 heeft filmingenieur Johan Stadtman (1949-2014) met veel succes zorg gedragen voor het huisvesten en het beheer van het Filmarchief. Met het inzetten van stagiairs en vrijwilligers heeft Johan met hart en ziel de historische collectie operationeel gemaakt. Momenteel is het beheer tijdelijk in handen van Jaukje van Wonderen.

Sinds 2010 wordt het Filmarchief ontsloten en gedigitaliseerd. Delen van de collectie worden online gepresenteerd. Daarnaast is er een onderwijsruimte ingericht bij het archief om onderzoek van de collectie door studenten te bevorderen. Onderzoek van archiefstukken door de wetenschappelijke staf van deze en andere universiteiten wordt gefaciliteerd door de beheerder van het archief.


 
To top