Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
umbrella-585.jpg
Current section:
Section menu:

Gebruik in onderwijs en onderzoek

English | Nederlands

'Hands-on' onderwijs


“[T]o imagine an old technology as something that was once new means, therefore, to try to recapture a quality it has lost.”

–- Tom Gunning in “Re-Newing Old Technologies: Astonishment, Second Nature, and the Uncanny in Technology from the Previous Turn-of-the-Century,” in David Thornburn and Henry Jenkins (ed.), Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition, 2003.


Toenemend gaat het huidige filmonderwijs—dat steeds vaker het mediaonderwijs, nieuwe media, media archaeology en media history in zich opneemt—in het bijzonder uit naar oude en nieuwe (optische) technologie en technieken (oude en nieuwe media) en hun inwerking op de waarneming. De analyse van de veelal verstorende en daardoor intensief inwerkende nieuwe (optische) technieken op de waarneming vereist studie, ook hands-on en in proefopstellingen, temeer omdat in het onderzoek van de afgelopen tien jaar is duidelijk geworden hoezeer door de specifieke werking van de (optische, visuele, audiovisuele) media de impact op de cultuur wordt bepaald.

Verschillende colleges ruimen inmiddels dan ook plaats in voor studie van de inwerking van de verschillende (optische) technieken op de perceptuele en cognitieve vermogens en de culturele impact op historische groepen van kijkers op breukmomenten in de geschiedenis van film en de audiovisuele media in de afgelopen eeuw. Didactisch is het bijzonder dat in onze universiteit de adstructie van technieken en hun inwerking op de waarneming kan geschieden in werkcollegeverband aan de hand van demonstraties van camera’s, projectoren, snijtafels en andere bijzondere apparaten uit onze eigen, unieke collectie.

Voor een powerpoint die gebruikt wordt bij de hands-on colleges, zie hieronder.
Powerpoint werkcollege Film


 
To top