Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
audiences.jpg
Current section:
Section menu:

Gebruik in onderwijs en onderzoek

English | Nederlands

Viewings en filmprojecties


Belangrijke sub-collecties, zoals de Marshallplanfilms lenen zich uitstekend voor vertoning in de cinema maar ook voor projecties voor kleine groepen van studenten in het kader van onderzoek voor hun Bachelor- en Master-scriptie. Screenings van onderdelen van de collectie door afzonderlijke studenten of groepen van studenten in het kader van hun individuele onderzoek is mogelijk doordat de projectoren en de montage/snijtafels zijn geïnstalleerd in de benedenruimte van de Oude Boteringestraat 23, waar ook de films weer voor vertoning beschikbaar zijn.

Studenten zullen op deze manier bovendien, onder begeleiding van de staf van de sectie Film, een bijdrage kunnen leveren aan de ontsluiting en beschrijving van de collectie. Voor ambitieuze studenten biedt de bestudering van deze sub-collectie tevens goede mogelijkheden voor het voorbereiden van promotieonderzoek. De sectie ziet in het scheppen van mogelijkheden met betrekking tot projectie voor kleine groepen op korte termijn vooral ook een interessante mogelijkheid tot verdieping van het Bachelor- en Master-onderwijs en hoopt op de langere termijn de mogelijkheden te verkennen voor het uitzetten van onderzoekslijnen rond de collectie.

Wat de stages voor studenten Film aangaat: nu al worden, in het kader van hun wetenschappelijke stage, masterstudenten Film bij de voorbereidingen ingeschakeld voor hulp bij restauratie, het maken van inventariserende beschrijvingen en foto’s van de sub-collecties, het verzamelen van literatuur. Dit geschiedt in het kader van stages binnen de Universiteitsbibliotheek, mede begeleid door interim beheerder Jaukje van Wonderen en de staf van de sectie film.

Buiten de viewings en projecties in de bioscoop en de onderwijsruimte van het filmarchief om, zijn er ook viewings en projecties in het archief in het kader van Deep Focus Film Club. Met deze filmclub, op initiatief van Julian Hanich, wordt er eens per twee weken een film (uit eigen collectie) vertoond voor belangstellende studenten en medewerkers.


 
To top