Rijksuniversiteit Groningen / Filmarchief
 
1353902061-academic-hat.jpg
English | Nederlands

Gebruik in onderwijs en onderzoek


“De universiteit wordt […] de plaats waar men nog weet wat de cinema heeft betekend en een plaats waar de toekomst van het audiovisuele haar wortels heeft. Dit is een culturele maar tevens een morele taak.”

-- Emile Poppe in “De Onschatbare Waarde van de Filmarchieven,” in E-View 2 (2004).

Het filmarchief streeft ernaar dat er actief omgegaan wordt met het filmmateriaal door zowel studenten als onderzoekers, opdat het materiaal ook ten bate van onderwijs en onderzoek ingezet kan worden. Dit doet het archief op verscheidene vlakken. Zo worden er viewings en filmprojecties georganiseerd, wordt er hands-on onderwijs gegeven, en faciliteert het archief een lopend onderzoek naar Versus en andere subcollecties.
Viewings en filmprojecties
'Hands-on' onderwijs
Onderzoek naar 'Versus'


 
To top